Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 11
 Izba

Egzaminy

Numer konta bankowego:

68 1240 2382 1111 0000 3895 8472

 

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie informuje iż z dniem 22.04.2021 roku obowiązują nowe stawki opłat za egzaminy.

egzamin czeladniczy   -     724,00 zł

egzamin mistrzowski  -  1 448,00 zł

egzamin sprawdzajacy -   259,00 zł

 

dyplom mistrzowski/świadectwo czeladnicze - OZDOBNA WERSJA: 40 zł
 

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu prosimy o kontakt z:


Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie,
Rynek 2
20-111 Lublin

tel. 81 532 80 11

TERMINY NAJBLIŻSZYCH EGZAMINÓW

W związku dynamiczną sytuacją  pandemii koronawirusa informujemy, że szczegóły dotyczące przeprowadzania egzaminów  zawodowych oraz terminów są dostepne dla osób zainteresowanych pod numerem telefonu 81 530 80 11 lub bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2.
 
W związku z powyższym terminy egzaminów nie będą zamieszczane na stronie internetowej. 
Za utrudnienia przepraszamy. 


 

 

Dokumenty:

 

 

DYPLOM MISTRZOWSKI / ŚWIADECTWO CZELADNICZE - wersja OZDOBNA:

 

 

 

Od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG
 

INFORMACJA „KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie:
1. uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez izby rzemieślnicze
1. W przypadku osób, które przystępując do egzaminu mistrz/czeladnik są już przedsiębiorcami:
 dopisanie informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych ma charakter obligatoryjny,
 przedsiębiorcy przystępując do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego będą zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG,
 izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego za pośrednictwem CEIDG dopisze informacje do wpisu przedsiębiorcy w CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie CEIDG.

2. W przypadku osób które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 1.10.2020 oraz prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG:
 informacje w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych jest dokonywane wyłącznie wtedy gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o dopisanie informacji do wpisu w CEIDG,
 izba rzemieślnicza weryfikuje wniosek w terminie 14 dni od dnia ich wpływu,
 w przypadku pozytywnej weryfikacji izba rzemieślnicza przekazuje dane do CEIDG,
 izba rzemieślnicza może wnioskodawcę zawiadomić o konieczności uzupełnienia wniosku, określając term jego uzupełnienia,
 wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania,
 w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji izba rzemieślnicza informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy przekazania danych do CEIDG.
 

 

Zobacz też

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij