Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 12

„ Nowoczesny proces szkolenia odpowiedzią na potrzeby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Polsce”, Oś priorytetowa II efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania

 

„ Nowoczesny proces szkolenia odpowiedzią na potrzeby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Polsce”,

 

Oś priorytetowa II efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia dla potrzeb rynku pracy

 

Cel główny Projektu: budowanie potencjału podmiotów kształtujących politykę w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie, szkolenia i zatrudnienia oraz polityki społecznej, w tym poprzez pakty sektorowe i terytorialne na rzecz wdrażania reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Cel szczegółowy Projektu: zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego, w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki, w szczególności w zakresie poprawy funkcjonowania szkolnictwa zawodowego (VET) i systemu kształcenia przez całe życie.

Efektem realizacji projektu jest zbudowanie potencjału podmiotów kształtujących politykę w zakresie kształcenia i polityki społecznej, w tym przez pakty sektorowe i terytorialne na rzecz wdrażania reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Wartość całkowita projektu : 746 125,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE : 723 741,25 zł

/files/userfiles/files/OG%C5%81OSZENIE.docx

/files/userfiles/files/REGULAMIN%20WRAZ%20Z%20ZA%C5%81%C4%84CZNIKAMI.docx

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij