Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 12

Rzemiosło w przestrzeni kulturowej lubelszczyzny

 

31 lipca 2017 roku

Szanowni Państwo, informujemy, iz dnia 31 lipca 2017 roku została podpisana umowa w sprawie realizacji projektu "Rzemiosło w przestrzeni kulturowej Lubelszczyzny". 

Tytuł projektu: Rzemiosło w przestrzeni kulturowej Lubelszczyzny
Pełny numer projektu: RPLU.07.01.00-06-0109/16

Wartość projektu: 669 119, 12 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 648 159, 81 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej: 550 935, 83  zł

Cel projektu to zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa
kulturowego rzemiosła lubelszczyzny, którego spadkobiercami są Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, powstała w 1929 roku, oraz cechy z całego regionu, zrzeszone w niniejszej instytucji. Osiągnięcie celu wpłynie pozytywnie na osiąganie korzyści społecznych i gospodarczych, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez wpływ na rozwój turystyki. Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego przyczyni się do budowania świadomości kulturowej mieszkańców regionu i wzrostu integracji społecznej.

Kluczowe rezultaty: 1. wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 500 osób rocznie;

2. liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 1 szt.;

3. liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 500 osoby/rok.

Grupa docelowa to Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości i zrzeszone w niej podmioty, samorząd gminy, mieszkańcy i turyści, lokalni przedsiębiorcy i instytucje umożliwiające realizację projektu.

W ramach inwestycji zaplanowano następujące zadania:

1. Prace konserwatorskie i introligatorskie: sztandary cechów, obrazy, inne artefakty; introligatorskie - stare dokumenty i księgi;

2. Film dokumentalny - dotyczący historii rzemiosła i czasów współczesnych; 

3. Publikacja książki - historii rzemiosła na Lubelszczyźnie, bogato ilustrowana; opracowanie szlaku turystycznego po rzemiośle Lublina (dla Informacji Turystycznej). Informacja o szlaku turystycznym będzie w co najmniej trzech językach unijnych plus w języku polskim.

4. Organizacja wystaw - zorganizowanie wystawy stałej w Domu Rzemiosła przy ul. Rynek 2 w Lublinie, wystaw w cechach, wystawy na Zamku Lubelskim

5. Narzędzia informatyczne: wirtualny spacer po rzemiośle, kanał na YouTube, wirtualna mapa zawodów ginących, wirtualna wystawa; wirtualna książka, digitalizacja najbardziej wartościowych pod kątem historycznym zasobów dokumentów i książek.

6. Promocja projektu.

7. Zarządzanie projektem.

8. Studium Wykonalności. 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij