Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 12

KURS NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

18.01.2016
 

UWAGA! Od 2016 r. prowadzimy KURSY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

 

 

I R I P w Lublinie Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych prowadzi nabór na kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień budowlanych na dwie z dziewięciu specjalności w ograniczonym zakresie:

1. Konstrukcyjno-budowlanej  Dz.U. 2014 poz. 1278 § 12 punkt 2

2. Instalacyjnej  Dz.U. 2014 poz. 1278 § 14 punkt 4.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu to 09.04.2016. godz. 9,00 na ul. Chopina 28 (parter).

 

W/w kurs będzie prowadzony w systemie weekendowym  w godz. 9,00 -15,00

według programu:

 

1

Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze, KPA, azbest, odpady, Inspekcja Sanitarna,

21

2

Kodeks Cywilny, Prawo Zamówień Publicznych,
Prawo Autorskie, Samorząd Zawodowy, Autostrady płatne, Drogi publiczne

10

3

Prawo Geodezyjne, Geologiczne, Górnicze, Zagospodarowanie Przestrzenne, Gospodarka Nieruchomościami, Ochrona Gruntów, Przyrody 

i Zabytków

10

4

Ochrona Środowiska, Prawo Wodne, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, warunki techniczne

5

5

Ochrona ppoż.

4

6

Wyroby budowlane, Normalizacja, Certyfikacja, 
Dozór Techniczny, Warunki techniczne sanitarne

6

7

Przepisy techniczno-budowlane, warunki techniczne w branży ogólnobudowlanej

12

Prawo energetyczne, telekomunikacyjne, warunki techniczne

9

9

Przepisy BHP, PIP, Rzeczoznawcy BHP, Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze

5

 

 

80 godz.

 

Całkowita cena kursu – 1100 zł /os.

Zgłoszenia i opłaty przyjmujemy do 31.03.2016 r. pod adresem: IRiP w Lublinie Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych, 20-023 Lublin ul. Chopina 28.

Szczegółowych informacji udziela:

Hanna Gieroba – Kierownik Centrum, tel. 81-743-69-42

 

INFORMACJE OGÓLNE dla zainteresowanych zdobyciem uprawnień budowlanych:

Komunikat Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej I I B

W związku z zaplanowaną na dzień 20 maja 2016 r. XXVII sesją egzaminacyjną na uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie zawiadamia, że wnioski na uprawnienia budowlane przyjmowane będą do dnia 26 lutego 2016 r. 

Rozporządzenie z dnia 11 września 2015 r. reguluje wymagania do uzyskania uprawnień budowlanych w dziewięciu specjalnościach w ograniczonym zakresie dla techników i mistrzów:

  1. Staż pracy minimum 4 lata pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia.
  2. Nie wymagany jest zeszyt praktyk, wystarczy tylko oświadczenie o odbyciu 4–letniej praktyki.

Obowiązuje egzamin pisemny test – 46 pytań w tym:

- Prawo budowlane – 70%

- BHP – 20 %

- K.P.A. – 10%

Po uzyskaniu 75% pozytywnych odpowiedzi kandydat jest dopuszczony do egzaminu ustnego losowo wybiera 6 pytań.

Zaliczenie egzaminu ustnego decyduje o pozytywnej ocenie całości egzaminu.

Zbiór wymagań można uzyskać na stronie internetowej www.piib.org.pl

 

Dokumenty rejestrowe do uprawnień: ( do pobrania ze str. LIIB w Lublinie)

  1. Wniosek
  2. Formularz osobowy
  3. Odpis dyplomu
  4. Potwierdzenie odbycia praktyki
  5. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych (dla osoby nadzorującej )

Cena egzaminu na nadanie uprawnień budowlanych wynosi 1600zł.

 

 

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij