Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 11
 Lubelska izba rzemieślnicza

Kurs na mechanika samochodowego

W Polsce z roku na rok przybywa samochodów, a znaczną część z nich stanowią pojazdy sprowadzane zza granicy, używane i powypadkowe, które często ulegają różnego rodzaju usterkom i awariom. Z tego względu wymagają fachowych interwencji mechaników samochodowych o wysokich umiejętnościach.

 

Kurs na mechanika samochodowego organizowany przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych w mieście Lublin, stanowi doskonałą propozycję dla wszystkich tych osób, które pragną podjąć zatrudnienie w warsztacie motoryzacyjnym, stacji kontroli pojazdów, firmie transportowej posiadającej własny serwis, itp.

 

Kurs na mechanika pozwala posiąść dogłębną znajomość budowy oraz zasady działania wszystkich zespołów i układów samochodowych, niezbędną do dokonywania regulacji i kontrolowania stanu technicznego pojazdów osobowych, ciężarowych i innych. Po zdobyciu dyplomu, mechanik samochodowy może podjąć zatrudnienie w jednym z warsztatów lub przedsiębiorstw transportowych, ale może także otworzyć swoją własną działalność.

 

Kursy wyuczające - 450 godz., przygotowujące (w zakresie wymaganej teorii i praktyki) do uzyskania tytułu zawodowego czeladnika w każdym n\w zawodów.

Czas trwania kursu to tylko 3 miesiące (450 godz., w tym 100 godz. teorii i 350 godz. praktyki).

 

W programie między innymi:

- Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
- Techniczne podstawy zawodu
- Rysunek zawodowy

Przedmioty ogólne:                                                    100 godz.      
- BHP i PPOŻ
- Ochrona środowiska i Przepisy prawa pracy

- Organizacja przedsiębiorstw
    
 Praktyka zawodowa – 350 godz.


Po ukończeniu kursu absolwent powinien umieć:
- posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, instrukcjami użytkowania i obsługi pojazdów samochodowych,
- dobierać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne zgodnie z dokumentacją,
- użytkować urządzenia diagnostyczne oraz narzędzia i oprzyrządowanie do montażu i naprawy samochodów,
- dokonywać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych oraz interpretować ich wyniki,
- wykonywać operacje montażu i demontażu zespołów, układów i mechanizmów pojazdów samochodowych,
- stosować wymienność zespołów i części samochodu z uwzględnieniem grup wymiarowych,
- dokonywać oceny stanu technicznego pojazdów i zespołów samochodowych,
- wyrównoważać statycznie i dynamicznie koła pojazdu samochodowego,
- usuwać usterki w zespołach i podzespołach pojazdów samochodowych,
- wykonywać próby kontrolne zespołów i pojazdów po naprawie,
- zagospodarowywać odpady powstałe przy wykonywaniu usługi,
- oceniać jakość wykonywanych prac oraz sporządzać wycenę wykonanej usługi,
- kierować pojazdami samochodowymi,
- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

Organizacją praktyk zajmuje się Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych.

Odbywają się one w zakładach rzemieślniczych w miejscu zamieszkania uczestnika kursu.

 

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Sprawdź inne KURSY!

 

Zapisz się na ten kurs

Zobacz też

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij