Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 11

Elektryk

 

Kursy wyuczające - 450 godz., przygotowujące (w zakresie wymaganej teorii i praktyki) do uzyskania tytułu zawodowego czeladnika w każdym n\w zawodów.

Czas trwania kursu to tylko 3 miesiące (450 godz., w tym 100 godz. teorii i 350 godz. praktyki)

 

W programie między innymi:

- Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

- Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

- Montaż instalacji elektrycznych

- Konserwacja instalacji elektrycznych

Przedmioty ogólne:                                                                                      100 godz.

- BHP i PPOŻ

- Ochrona środowiska i Przepisy prawa pracy

- Organizacja przedsiębiorstw

                                                                                                                 

 Praktyka zawodowa – 350 godz.

 

 

Po ukończeniu kursu absolwent powinien umieć:

- posługiwać się dokumentacją techniczną instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

- rozpoznawać podzespoły instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych,

- dobierać materiały, podzespoły, narzędzia i przyrządy do wykonywanych prac,

- montować układy elektryczne na podstawie schematów,

- wykonywać instalacje elektryczne,

- instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia elektryczne,

- dokonywać przeglądów technicznych, konserwacji oraz prostych napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

- dokonywać konserwacji i przeglądów instalacji odgromowych,

- oceniać stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i naprawie na podstawie pomiarów i prób,

- stosować normy, przepisy i instrukcje z zakresu montażu i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz przepisy ochrony przeciwporażeniowej,

- oceniać jakość wykonywanych prac,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

 

Organizacją praktyk zajmuje się Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych.

Odbywają się one w zakładach rzemieślniczych w miejscu zamieszkania uczestnika kursu.

 

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Sprawdź inne KURSY!

Zapisz się na ten kurs

Zobacz też

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij