Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 11

Stolarz

Stolarz - kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kursy wyuczające - 450 godz., przygotowujące (w zakresie wymaganej teorii i praktyki) do uzyskania tytułu zawodowego czeladnika w każdym n\w zawodów.

Czas trwania kursu to tylko 3 miesiące (450 godz., w tym 100 godz. teorii i 350 godz. praktyki).

 

 

W programie między innymi:

- Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

- Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

Przedmioty ogólne:                                                                                                                     100 godz.

- BHP i PPOŻ

- Ochrona środowiska i Przepisy prawa pracy

- Organizacja przedsiębiorstw

                                                                                                                 

 Praktyka zawodowa – 350 godz.

 

 

Po ukończeniu kursu absolwent powinien umieć:

- posługiwać się dokumentacją techniczną wyrobów stolarskich,

- sporządzać proste szkice elementów i wyrobów stolarskich,

- dobierać materiały drzewne i pomocnicze do wytwarzania wyrobów,

- użytkować i konserwować narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów stolarskich,

- prowadzić obróbkę skrawaniem materiałów drzewnych sposobem ręcznym i maszynowym,

- wykonywać elementy i wyroby z drewna oraz tworzyw drzewnych,

- prowadzić procesy suszenia oraz obróbki hydrotermicznej i plastycznej drewna,

- dokonywać napraw, renowacji i rekonstrukcji wyrobów stolarskich,

- pakować, transportować, składować i magazynować materiały oraz wyroby drzewne,

- oceniać jakość wykonywanych prac,

- sporządzać zapotrzebowanie materiałowe oraz kalkulować koszty wykonania wyrobów stolarskich,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

 

Organizacją praktyk zajmuje się Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych.

Odbywają się one w zakładach rzemieślniczych w miejscu zamieszkania uczestnika kursu.

 

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Sprawdź inne KURSY!

Zapisz się na ten kurs

Zobacz też

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij