Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 11

Murarz – tynkarz

Kursy wyuczające - 450 godz., przygotowujące (w zakresie wymaganej teorii i praktyki) do uzyskania tytułu zawodowego czeladnika w każdym n\w zawodów.

Czas trwania kursu to tylko 3 miesiące (450 godz., w tym 100 godz. teorii i 350 godz. praktyki).

 

 

W programie między innymi:

- Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

- Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

- Wykonywanie tynków

- Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Przedmioty ogólne:                                                                                                                                     100 godz.

- BHP i PPOŻ

- Ochrona środowiska i Przepisy prawa pracy

- Organizacja przedsiębiorstw

                                                                                                                 

 Praktyka zawodowa – 350 godz.

 

Po ukończeniu kursu absolwent powinien umieć:

- posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

- wykonywać przedmiary i obmiary robót murarskich i tynkarskich,

- dobierać materiały do określonych prac murarskich i tynkarskich,

- dobierać, użytkować i konserwować narzędzia, urządzenia i sprzęt do robót murarskich i tynkarskich,

- przygotowywać zaprawy murarskie i tynkarskie,

- wykonywać mury pełne z różnych materiałów, mury z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ściany działowe i nośne,

- wykonywać kominy, mury z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi,

- wykonywać mury, stropy i nadproża,

- układać izolację przeciwwilgociową, montować izolację cieplną i akustyczną na ścianach,

- osadzać stolarkę i ślusarkę budowlaną,

- wykonywać  tynki zewnętrzne i wewnętrzne,

- oceniać jakość wykonywanych robót,

- ustalać zakres i czas trwania robót,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

 

Organizacją praktyk zajmuje się Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych.

Odbywają się one w zakładach rzemieślniczych w miejscu zamieszkania uczestnika kursu.

 

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Sprawdź inne KURSY!

 

 

Zapisz się na ten kurs

Zobacz też

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij