Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 12

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kursy wyuczające - 450 godz., przygotowujące (w zakresie wymaganej teorii i praktyki) do uzyskania tytułu zawodowego czeladnika w każdym n\w zawodów.

 

 

W programie między innymi:

- Technologia robót wykończeniowych

- Dokumentacja techniczna

 

 

 

Po ukończeniu kursu absolwent powinien umieć:

- organizować stanowisko pracy do odpowiednio do robót malarskich, murarskich, tynkarskich, okładzinowych i podłogowych,

- dobierać materiały do wykonania określonych robót wykończeniowych,

- obliczać potrzebną ilość i sporządza zapotrzebowanie na materiały,

- oceniać jakość i przydatność materiałów, półfabrykatów i wyrobów do robót wykończeniowych,

- przygotować materiały do wykonania robót: obróbki mechanicznej i termicznej materiałów, sporządzania zaprawy, roztworów, klejów, zapraw tynkarskich tradycyjnych oraz z gotowych suchych mieszanek i mas plastycznych - zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta,

- dobierać oraz prawidłowo i bezpiecznie posługiwać się narzędziami oraz obsługiwać urządzenia mechaniczne przy wykonywaniu określonych robót wykończeniowych,

- oceniać stan techniczny różnego rodzaju podłoży i  przygotowywać je odpowiednio do rodzaju wykończenia powierzchni,

- przygotować różne podłoża pod malowanie, tynki lub okładziny,

- wykonać powłoki malarskie w różnych technikach (klejowej, emulsyjnej, olejnej),

- wykonać tynki zwykłe i cienkowarstwowe, ręcznie i mechanicznie,

- mocować okładziny ścienne z różnego rodzaju materiałów (płytek, płyt, paneli ceramicznych, drewnopochodnych, z tworzyw sztucznych, drewna, kamiennych) i wykańczać je,

- układać wymaganą izolację, mocować różnego rodzaju płyty i panele (gipsowo-kartonowe, z tworzyw sztucznych itp.),

- wykonać docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz innych elementów budowli,

- wykonać podłoże leżące na gruncie,

- wykonać z różnego rodzaju materiałów warstwy izolacyjne, podkłady,

- wykonać posadzki z wykładzin mineralnych, z tworzyw sztucznych, drewna, materiałów drewnopochodnych) i wykańcza je,

- murować ścianki działowe, osłonowe oraz obudowy pionów i urządzeń z różnych materiałów (cegieł, pustaków, bloczków i płyt - ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych, gipsowych szklanych), osadzać drobne elementy prefabrykowane,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

 

Organizacją praktyk zajmuje się Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych.

Odbywają się one w zakładach rzemieślniczych w miejscu zamieszkania uczestnika kursu.

 

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Sprawdź inne KURSY!

Zapisz się na ten kurs

Zobacz też

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij