Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 11
 Izba

„Rzemiosło w przestrzeni kulturowej Lubelszczyzny”

„Rzemiosło w przestrzeni kulturowej Lubelszczyzny”
W lipcu 2017 roku Zarząd Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie wyraził zgodę na złożenie projektu „Rzemiosło w przestrzeni kulturowej Lubelszczyzny’, realizowanego w ramach działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, finansowanego ze źródeł Unii Europejskiej. Projekt przeszedł już pozytywną ocenę formalną. Założenia tego przedsięwzięcia kształtują się następująco:
a. wydanie książki dotyczącej rzemiosła regionu lubelskiego – kompendium wiedzy o cechach oraz Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie;
b. odnowa zabytkowych artefaktów, będących w posiadaniu cechów oraz Izby (sztandary, dokumenty, księgi, inne cenne przedmioty, posiadające dużą wartość historyczną);
c. zorganizowanie stałej wystawy rzemiosła;
d. wirtualna wystawa (na stronie internetowej Izby – przeniesienie wystawy stałej w świat cyfrowy);
e. film dokumentalny o rzemieślnikach Lubelszczyzny;
f. opracowanie szlaku turystycznego po rzemiośle Lublina wraz z tłumaczeniem na język angielski, hiszpański, portugalski, niemiecki i francuski;
g. założenie bloga (rodzaj strony internetowej, zawierającej odrębne, najczęściej ułożone chronologicznie wpisy, informujące o bieżących wydarzeniach, połączone z galerią zdjęć czy filmów i innymi atrakcyjnymi dodatkami) na temat rzemiosła regionu – bieżące informacje na temat działalności Izby i zrzeszonych w niej instytucji;
h. wirtualna książka (na stronie internetowej Izby – możliwość zapoznania się z wybranymi fragmentami książki za pomocą źródeł cyfrowych);
i. gra internetowa dla dzieci i młodzieży, dotycząca wybranych historycznych zakładów rzemieślniczych – strona internetowa Izby;
j. opracowanie mapy rzemiosła z całego regionu Lubelszczyzny (dotyczy wyłącznie cechów zrzeszonych);
k. wystawa zdjęć przedstawiających rzemieślników; 
l. kanał na 
YouTube.com dotyczący rzemieślników – historia mówiona. 
Projekt jest unikatowy na skalę kraju i Europy, zakłada skumulowanie wiedzy o przeszłości i teraźniejszości w obrębie jednego podmiotu, dotyczącej historii i czasów współczesnych rzemiosła województwa lubelskiego. Jak dotąd nie pojawiły się tego typu działania, które w sposób tak niekonwencjonalny i kompleksowy uwieczniałyby dorobek całych pokoleń rzemieślników, pokazując, jak na trwałe wpisali się w historię danego regionu, stanowiąc podstawę rozwoju regionu i miasta. W projekcie chcemy wykazać, że rzemiosło to nie tylko ginące zawody, zapomniane dzieje, ale wciąż żywa tradycja i nieustanny rozwój, jak również pokazać historię regionu przez pryzmat historii rzemiosła. Wniosek o dofinansowanie projektu został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 05 lipca 2017! REALIZUJEMY!

 

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij