Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 12

Organy statutowe Izby

Zarząd Izby

Zarząd kieruje działalnością Izby. Kadencja Zarządu wynosi 4 lata. Na zewnątrz Izbę reprezentuje Prezes Izby lub osoby przez Zarząd upoważnione. Prezes i jego zastępcy reprezentujący Izbę, stanowiący poczet sztandarowy, występują w togach i biretach. Prawo występowania z insygniami przysługuje Prezesowi Izby i jego zastępcom. Zarząd organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie uchwał, decyzji i czynności niezastrzeżonych w ustawie i w statucie do wyłącznej właściwości innych organów Izby. Zarząd powołuje komisje egzaminacyjne, w razie potrzeby komisje opiniotwórczo – doradcze w sprawach należących do właściwości Zarządu. Zarząd może powoływać komisje branżowe, odpowiadające działającym ogólnopolskim komisjom branżowym, jak i izbowe komisje branżowe w danym zawodzie.

 

 

 • Zbigniew Marchwiak - Prezes Izby
 • Zenon Klimczuk - Wiceprezes Zarządu
 • Zenon Śledź - Wiceprezes Zarządu
 • Dariusz Wójtowicz - Wiceprezes Zarządu
 • Kazimierz Klimek
 • Jerzy Kobiałka
 • Zdzisław Hułas
 • Krzysztof Podolski

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna lzby:

Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Zjazd.
Członkowie Komisji Rewizyjnej powołują ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę. 
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności:

 • okresowe badanie dokumentów finansowych,
 • badanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • badanie działalności gospodarczej Izby, jej zakładów własnych, jak również udziałów w spółkach i innych organizacjach, w których zaangażowany jest majątek Izby,
 • składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności wraz z projektami zleceń,
 • przedstawianie Zjazdowi wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Członkom Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Stanisław Kozyrski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Jerzy Muszyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Jerzy Brudnowski - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Janusz Kowalski - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Marek Jurycki  -Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij