Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 11
 Lubelska izba rzemieślnicza

Bioenergoterapeuta

W chwili obecnej nie prowadzimy naboru na ten kurs.

 

Kursy wyuczające - 450 godz., przygotowujące (w zakresie wymaganej teorii i praktyki) do uzyskania tytułu zawodowego czeladnika w każdym n\w zawodów.

Czas trwania kursu to tylko 3 miesiące (450 godz., w tym 100 godz. teorii i 350 godz. praktyki).

 

 

W programie między innymi:

- Metody rozpoznawania stref zaburzeń bioenergetycznych organizmu

- Przyczyny powstawania zaburzeń energii dla całego organizmu

- Metody eliminacji zaburzeń bioenergetycznych organizmu

Przedmioty ogólne:                                                                                                                     100 godz.

- BHP i PPOŻ

- Ochrona środowiska i Przepisy prawa pracy

- Organizacja przedsiębiorstw

                                                                                                                 

 Praktyka zawodowa – 350 godz.

 

 

Po ukończeniu kursu absolwent powinien umieć:

- stosować instrukcje i schematy przepływu bioenergii w ciele człowieka,

- rozróżniać i interpretować dane i informacje przedstawione w postaci fotografii biopola,

- rozpoznawać zmiany zachodzące w strefach energetycznych i kanałach energetycznych człowieka oraz w biopolu człowieka,

- określać miejsca zaburzeń i blokad w kanałach energetycznych w ciele człowieka,

- dokonywać diagnozy zaburzeń bioenergetycznych oraz etapy eliminacji tych zaburzeń,

- dobierać rodzaj i zakres wspomagania bioenergetycznego w zależności od przeprowadzonego rozpoznania oraz organizować miejsce wykonywania danego zabiegu,

- szacować stan stref energetycznych i meridianów na podstawie przeprowadzonego rozpoznania,

- użytkować narzędzia, przybory i aparaty stosowane w wspomaganiu bioenergoterapeutycznym,

- stosować różne metody i techniki wykonywania usług bioenergoterapeutycznych, w tym wykonanie u klienta zabiegu wstępnego polegającego na oczyszczeniu biopola,

- sporządzać dokumentację zabiegu bioenergetycznego,

- komunikować się z klientem, w tym uzyskać zgodę klienta na przeprowadzenie rozpoznania stanu bioenergetycznego klienta oraz formy i sposobie przeprowadzenia wspomagania bioenergetycznego,

- oceniać jakość wykonywanych prac,

- przestrzegać zasad etyki zawodowej i moralnych aspekty wykonywania zawodu,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

 

Organizacją praktyk zajmuje się Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych.

Odbywają się one w zakładach rzemieślniczych w miejscu zamieszkania uczestnika kursu.

 

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Sprawdź inne KURSY!

Zapisz się na ten kurs

Zobacz też

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij