Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 11

Dekarz

Kursy wyuczające - 450 godz., przygotowujące (w zakresie wymaganej teorii i praktyki) do uzyskania tytułu zawodowego czeladnika w każdym n\w zawodów.

Czas trwania kursu to tylko 3 miesiące (450 godz., w tym 100 godz. teorii i 350 godz. praktyki).

 

 

W programie między innymi:

- Technologia dekarska

- Materiałoznawstwo

- Rysunek zawodowy

Przedmioty ogólne:                                                                      100 godz.

- BHP i PPOŻ

- Ochrona środowiska i Przepisy prawa pracy

- Organizacja przedsiębiorstw

                                                                                                                 

 Praktyka zawodowa – 350 godz.

 

 

Po ukończeniu kursu absolwent powinien umieć:

- posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

- dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do robót dekarskich,

- użytkować narzędzia, urządzenia i sprzęt do robót dekarskich,

- przygotowywać materiały i podkłady do wykonywania robót dekarskich,

- wykonywać pokrycia dachowe z różnych materiałów,

- wykonywać i montować elementy systemów do odprowadzania wód opadowych z połaci dachowych,

- wykonywać obróbkę materiałów blacharskich do wykończenia elementów budowlanych,

- wykonywać montaż i demontaż okien dachowych i innych elementów wyposażenia dachu,

- wykonywać izolację dachów i stropodachów,

- wykonywać konserwację, naprawy i renowację pokryć dachowych, systemów odprowadzania wód opadowych,

- oceniać jakość wykonywanych robót dekarskich,

- wykonywać obmiary robót dekarskich oraz kalkulować koszty wykonania,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

 

Organizacją praktyk zajmuje się Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych.

Odbywają się one w zakładach rzemieślniczych w miejscu zamieszkania uczestnika kursu.

 

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Sprawdź inne KURSY!

Zapisz się na ten kurs

Zobacz też

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij