Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 11
 Lubelska izba rzemieślnicza

Cieśla

Kursy wyuczające - 450 godz., przygotowujące (w zakresie wymaganej teorii i praktyki) do uzyskania tytułu zawodowego czeladnika w każdym n\w zawodów.

Czas trwania kursu to tylko 3 miesiące (450 godz., w tym 100 godz. teorii i 350 godz. praktyki).

 

 

W programie między innymi:

- Wykonywanie konstrukcji drewnianych

- Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych

- Wykonywanie remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych

Przedmioty ogólne:                                                                                                                                     100 godz.

- BHP i PPOŻ

- Ochrona środowiska i Przepisy prawa pracy

- Organizacja przedsiębiorstw

                                                                                                                 

 Praktyka zawodowa – 350 godz.


 

Po ukończeniu kursu absolwent powinien umieć:

- posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

- zabezpieczać drewno i materiały drzewne przed działaniem czynników zewnętrznych,

- składować, przechowywać i transportować drewno surowe, materiały drzewne oraz prefabrykaty,

- dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do robót ciesielskich i pomocniczych,

- użytkować narzędzia, urządzenia, sprzęt oraz przyrządy kontrolno - pomiarowe,

- przygotowywać elementy konstrukcji ciesielskich do montażu,

- wykonywać obróbkę drewna i materiałów drzewnych,

- wykonywać konstrukcje z drewna i materiałów drzewnych, w tym obiekty drewniane i drewniane konstrukcje inżynierskie , wykonywanie deskowań drewnianych, montowanie form systemowych do konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz ich rozbieranie,

- montować obiekty budowlane z prefabrykatów drewnianych,

- w tym wykonywać rusztowania drewniane nie wymagające dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego oraz pomostów roboczych i daszków ochronnych,

- wykonywać elementy budowlane z drewna takie, jak stropy, schody, konstrukcje dachowe, ścianki działowe i inne,

- wykonywać konserwację, naprawy, renowacje i rozbiórkę obiektów budowlanych z drewna i materiałów drzewnych,

- oceniać jakość wykonywanych robót ciesielskich,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

 

Organizacją praktyk zajmuje się Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych.

Odbywają się one w zakładach rzemieślniczych w miejscu zamieszkania uczestnika kursu.

 

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Sprawdź inne KURSY!

Zapisz się na ten kurs

Zobacz też

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij